Storlek finns både för barn och vuxna. / There are sizes for kids and adults.

Info

Bumperz fungerar precis som vanlig fotboll med skillnaden att spelarna har en stor genomskinlig plastboll omkring sig. Bumperz fungerar som en stötdämpare för din kropp vilket gör att kollisioner och tacklingar blir helt ofarliga. 

Bumperz passar perfekt för din förening, kollegorna, kompisgäng och kalas...

Detta är en aktivitet som ger mycket skratt och minnesvärda ögonblick för dig och dina medspelare. 

Bumperz spelas på alla idrottsplaner eller idrottshallar. 

Reglerna för användning gås igenom på plats.

Du spelar på eget ansvar.

 

Bumperz are working exactly the same way as ordinary football with the difference that the players are wearing a big transparent plastic ball. Bumperz are working as a protection for your body which makes the collisions and tackles totally harmless for your body. 

Bumperz fit perfect for your association, colleagues, buddies and parties...

This is an activity which gives you and your playmates alot of joy and memorable moments.

Bumperz can be used at every sportfield and sporthall.

You will get to know the rules of using the Bumperz at the place.

You are playing at your own risk.